DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
Mgr. Zuzana Votrubová
Psychologická vývojová diagnostika dětí do 3 let věku
Provádí se ke zhodnocení aktuální úrovně dítěte podle speciálních vývojových škál, součástí vyšetření je také doporučení ke vhodné stimulaci a kvalifikovaný odhad dalšího potenciálu dítěte.

Doporučuje se:
Psychologické vyšetření dětí ve věku 3-6 let
Komplexní psychologické vyšetření dětí školního věku a dospívajících
Podpůrné vedení rodin v náročných životních situacích