DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
Mgr. Zuzana Votrubová


Naše nestátní zdravotnické zařízení je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven. Klienti smluvních pojišťoven mají vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění po předložení průkazu pojištěnce a poukazu na vyšetření od praktického nebo jiného odborného lékaře.

Komplexní vstupní vyšetření zahrnuje podrobný popis problému, získání anamnestických dat, testové metody, vyhodnocení výsledků, vypracování písemné zprávy a ústní předání výsledků včetně doporučení a návrhu řešení. Časově se pohybuje v rozpětí 3 - 6 hodin.